CURRICULUM VITAE

Arne Repål (født 26. juni 1956) er en norsk psykolog og forfatter av flere fagbøker. Arne er spesialist i klinisk psykologi , utdannet ved Universitetet i Bergen i 1982. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi. Repål er har tidligere vært fagdirektør ved Psykiatrien i Vestfold HF, nå fagsjef i Klinikk Psykisk helse og rusbehandling, ved Sykehuset i Vestfold HF. Han er redaktør av Tidsskrift for Kognitiv Terapi og har deltatt i ulike nasjonale arbeidsgrupper. Ved siden av egne bøker har Repål bidratt med kapitler i ulike fagbøker og skrevet artikler innen ulike emner i forskjellige tidsskrifter.

 

FAGLIG TITTEL: Spesialist i klinisk psykologi

 

NÅVÆRENDE STILLING: 

Spesialrådgiver OU, Klinikk psykiske helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF. (50%)

Privatpraksis 20% hjemmel, psykologspesialist

Redaktør Tidsskrift for Kognitiv Terapi

Undervisning/veiledning

 

UTDANNELSE
1998-1999 Utdannet veileder i kognitiv terapi

1977-1982  Embetsstudie i psykologi, Universitetet i Bergen, Cand. Psychol.

Ansettelser

2014- Spesialrådgiver OU 50% Sykehuset i Vestfold HF, KPR.
2001 – 2014 Fagdirektør /fagsjef Psykiatrien i Vestfold HF, Vestfold
1991 – 2000 Psykolog/Leder poliklinikk Nordre Vestfold DPS.
1984 – 1991 Psykolog Sandviken sykehus, Bergen
1983 – 1984 Psykolog Blå Kors, Bergen.

 

PRISER

– 1999 Fagbokprisen
– 2002 Arthur Holmeslands pris for sakprosa
– 2007 Akuttpsykiatriprisen

 

UTVALGTE UTVALG/PROSJEKTER

Prioriteringsutvalget, arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet
Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (sekretær).
Arbeidsgruppe kvalitetsindikatorer, Helsedirektoratet
Samhandlingsutvalget Telemark-Vestfold (leder)
Forum for politi, psykiatri og kommuner i Vestfold (leder)
Prosjektleder Raskere tilbake, Vestfold
Prosjektleder eMestring, Vestfold
Prosjektansvarlig: Erfaring og fag – side om side: Erfaringsformidlere i undervisning av helsepersonell. Samarbeidsprosjekt Norsk forening for kognitiv terapi og Mental Helse.

Norsk Forening for Kognitiv Terapi og Mental Helse

Diverse prosjekter i regi av Psykiatrien i Vestfold HF

 

BØKER (Medforfatter/ eneforfatter/redaktør)

 

1997 Trange rom og åpne plasser: hjelp til mestring av angst, panikk og fobier (Aschehoug
Forlag, Oslo) (Mange ulike utgaver)

1999 Mestring av psykoser: Psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø
(Fagbokforlaget, Bergen.

2000 Den indre Samtalen Gyldendal Forlag, Oslo. (Flere ulike utgaver)

2002 Lykketyvene: Hvordan overkomme depresjon. Aschehoug forlag, Oslo (Flere ulike utgaver)

2004 Angst. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger.

2008 Håndbok i kognitiv terapi, Gyldendal Forlag, Oslo.

2011 En annen virkelighet Fagbokforlaget, Bergen

2012 Sjalusi. Kjærlighetens skyggesider. Aschehoug forlag, Oslo

2016 Håndbok i kognitiv terapi. Gyldendal Forlag. (Ny, revidert utgave)

2016 Sjelens vedlikehold. (Oversetter)

Enkeltkapitler i diverse andre fagbøker

 

ARTIKLER m.m.

En rekke artikler i ulike fagtidsskrift, blant annet:

Fallmyr, Ø og Repål A. (1991) Evaluering av GAF-skåring som del av Minste Basis Datasett Tidsskrift Norsk Psykologforening, 39:1118–1119.

Jordahl, H. og Repål, A. (1991). Undervisning ved schizofreni ved pårørendearbeid. Tidsskrift Norsk Psykologforening, 28, 807-812.

Kaasa, H. og Repål, A. (2010) Politi og psykiatri. En deskriptiv studie. Rapport PiV HF.

Berge, T. og Repål, A. (2012) Veiledet selvhjelp ved depresjon. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, side 49-58

Repål, A. og Raknes. S. (2015) Islamifisering av psykoterapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nr. 2, side 140-144.